historie

En smuk lille havkrydser blev i 1961 konstrueret af Poul Molich, der har haft stor eksport af nybyggede havkrydsere til udlandet og på denne måde vundet megen erfaring, som er kommet denne bådtype til gode.

Molich One Design er konstrueret med henblik på deltagelse i R.O.R.C.’s klasse III, der omfatter både fra 19 ft. Rating til 24 ft. Rating. Den nævnte begrænsning dirigeres ikke af bådens vandlinielængde, men - som anført - af bådens rating.

I denne båd ses et typisk eksempel på en mastetoprig, hvilket vil sige, at fortrekantens stag er ført helt til tops, og man udnytter således hele fortrekanten til krydsfok, genua og spiler, hvilket giver et mere effektiv sejlplan.

MOD har faste køjer til fire, to i forrummet og to i kahytten. Midt mellem disse to rum er indrettet et rummeligt toilet med håndvask og stuveplads ude i skibssiderne. Agten for køjerne under dækshuset findes pantry om bagbord og navigationsbord om styrebord. Også i denne del af fartøjet er der rigelig stuveplads i borde.

Cockpittet er meget rummeligt, og der er fri passage i hele dets udstrækning. Det er selvlænsende såvel fra bunden som fra tofterne.

Molich One Design har særdeles god plads om læ. Også kabyssen om bagbord er meget rummelig, idet kahytsnedgangen er forskudt til styrebords side. Under navigationsbordet findes isskab. Molich One Design er en af de første entype-havkapsejladsbåde, der er konstrueret og bygget i Danmark.
(citat fra bogen Hvide Sejl)

Der er bygget i alt 6 stk. M.O.D.’er hvoraf de 5 blev bygget i 1961 og 1962.

M.O.D. 6 blev bygget i 1976 af snedker Helmuth Johannsen og guldsmed Søren Weitemeyer, Randers, med Poul Molich som tilsynsførende. M.O.D.1 ”Crasy” lå på det tidspunkt i Randers og Søren sejlede som gast på 1’eren og fik derved lyst til at bygge en lignende båd.

I efteråret 1973 kontaktede han Poul Molich for at få tegningerne, og få lov til at bygge 6’eren, han var på det tidspunkt ved at bygge den første 10 meter. Det viste sig at Molich havde oplagret materialer og skabeloner til den sidste M.O.D.’er. og Molich gav tilsagn om at føre tilsyn med bygningen af denne.

DI-DO III blev søsat 1976. Båden har senere haft tre ejere. Erling Olesen, Horsens 1986, Lars Due, Århus 1999.Georg Zoega, Odense 2008